logo
Автобіографізм роману "Життя Девіда Коперфілда" Ч. Діккенса

Висновки

Отже, Діккенс народився в 1812 р. в Портсмуті в сімї урядовця морського відомства. Мати його не могла гордитися благородним походженням, оскільки її батьки були слугами в багатих домах. Головне, що створювало певну атмосферу в домі і допомогло Діккенсу надалі стати письменником, людиною з невичерпною вірою в добро і справедливість, - це оптимізм і стійкість в умінні переносити життєві знегоди. А їх випали на частку сімї Діккенсів немало. Все, що потім увійшло до його романів, було вистраждано, пережито і оцінено самим письменником. Світ Діккенса гармонійний, і ключі від нього знаходяться в дитинстві. Чарльз не дістав класичної англійської освіти, хоча в роки відносного матеріального благополуччя він відвідував школу. Саме життя примушувало його займатися самоосвітою. Десятилітнім хлопчиком Чарльз працював на фабриці вакси, що належала одному з його далеких родичів, що, втім, не заважало господарю не виділяти Чарльза серед інших хлопчиків. Ставши парламентським стенографом і репортером, Ч. Діккенс навчився швидко схоплювати головне, формувати власну думку, миттєво реагувати на побачене. Крім того, в юнака були явні акторські здібності, якими нерідко гордився його батько, примушуючи сина розігрувати домашні спектаклі перед гостями. Емоційне, образне мислення Чарльза, що дарувало йому природою, розвивалося під впливом життєвих знегод і стоїчного сприйняття невдач.

Події свого життя, все те, що вплинуло на яскравий талант письменника, від відобразив у романі «Життя Девіда Копперфілда, розказане їм самим». Роман не можна вважати повністю автобіографічним, але основа, як би скелет його роману опирається на головні події життя його автора. Як зазначав сам Діккенс: «Зі всіх моїх книг я більш всього люблю цю. Мені легко повірять, якщо я скажу, що відношуся як ніжний отець до всіх дітей моєї фантазії і що ніхто і ніколи не любив цю сімю так гаряче, як люблю її я. Але є одне дитя, яке мені особливо дороге, і, подібно багатьом ніжним батькам, я плекаю його в якнайглибших тайниках свого серця. Його імя - «Девід Копперфілд».

Список використаних джерел

1. Алексеев М. П. Из истории английской литературы. - М., Л., I960.

2. Волощук Є.М. Зарубіжна література. - К.: Юридична книга, 2002. - 430 с.

3. Европейский романтизм / Вступ, ст. М. П. Алексеева. Л., 1979.

4. Елизарова М.М., Гиждеу С. П., Колесников Б. И., Михальская Н. П. История зарубежной литературы XIX века. - М., 1972.

5. Зарубежная литература. Пособие для факультативных занятий в ст. классах сред. школы. Изд. 2-е., испр. - М.: "Просвещение", 1975. - 320 с