logo
"Людська комедія" О. Бальзака: джерела, семантика, структура, відлуння

Вступ

Темою нашої курсової роботи є "Людська комедія" О. Бальзака: джерела, семантика, структура, відлуння".

Актуальність теми зумовлена вагомим значенням циклу романів "Людської комедії" Оноре де Бальзака для світової літератури, зображенням французького суспільства першої половини ХІХ ст., що має історичну цінність, і суттєвим вплив даного літературного твору на розвиток світової літератури.

"Людська комедія" - грандіозна епопея, з якою може зрівнятися хіба що епопея Еміля Золя про Ругон-Маккарів.

Це своєрідна енциклопедія французького суспільства першої половини ХІХ ст. Оноре де Бальзак перевтілюється то в історика, який чітко дає нам знати про економічний та політичний розвиток Франції 40-х років ХІХ ст., то в дослідника, якого цікавить не лише суспільство вцілому, а й індивідуальне вивчення кожної людини. На основі своїх спостережень, Оноре де Бальзак висуває розмаїття людських типів.

А.В. Чичерін вбачав новаторство Бальзака у тому, що цей видатний письменник закликає "... іти вперед і далі в розумінні людини й світу, втілювати новий досвід багатьох шукаючих і думаючих людей...", бачивши розуміння всього сучасного суспільства як основу покращення людських відносин та умов існування суспільства, визначення ціннісних орієнтацій людства. Більшість дослідників характеризують "Людську комедію" як життя людей у всіх проявах та вважають Бальзака знавцем людських душ.

Творча спадщина Бальзака користується великим попитом у всьому світі. Адже, "Людська комедія" життєво правдива і містить знання про людську сутність, її здобутки дають читачам відповіді на багато питань, які завжди ставатимуть перед кожним у житті.

"Людська комедія" - буде завжди актуальною, оскільки, людство завжди хвилюватимуть питання грошей, класова нерівність, морально-культурні цінності та ін.

Об`єктом дослідження є "Людська комедія" Оноре де Бальзака, а предметом - джерела, семантика, структура, відлуння епопеї у сучасному суспільстві.

Мета курсової роботи - дослідити джерела, семантику, структуру та відлуння "Людської комедії" Оноре де Бальзака.

Для досягнення цієї мети перед нами були поставлені наступні завдання:

- з`ясувати становище Франції на початку ХІХ ст.;

- визначити ознаки французького реалістичного роману;

- визначити, який внесок зробив Бальзак у формуванні реалізму;

- простежити історію задуму "Людської комедії";

- визначити джерела, які лягли в основу створення "Людської комедії";

- простежити структуру епопеї та визначити головну ідею романів "Шагренева шкіра", "Батько Горіо", "Гобсек", "Втрачені ілюзії", "Блиск і злидні куртизанок", "Євгенія Гранде", "Фізіологія шлюбу";

- дослідити взаємодію різних частин циклу;

- визначити вплив "Людської комедії" на світову літературу.

Теоретичною основою курсової роботи є праці Н.І. Муравйової, М.Є. Єлізарової, О.В. Чичеріна, Н.А. Соколової, А. Моруа, Д.С. Наливайка та інших. Особливе місце займає монографія Н.І. Муравйової, яка надала детальну інформацію не лише про творчість Оноре де Бальзака, а й формування його поглядів та думок, що лягли в основу "Людської комедії". Н.А. Соколова чудово охарактеризувала умови становлення критичного реалізму в Франції.

Практичне значення дослідження полягає в можливості зрозуміти специфіку творчості Оноре де Бальзака та його літературної спадщини і використати одержані результати під час подальшого аналізу творчості цього письменника.

Використання матеріалів даної курсової роботи може також бути корисним і у процесі викладання основних і спеціальних курсів з навчальної дисципліни "Історія зарубіжної літератури", а також підготовки підручників і посібників з літератури, присвячених зарубіжним поетам, письменникам і драматургам.

Структура курсової роботи: робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел.